Reahûs

Wolkom

Wolkom op ‘e webside fan Reahûs, in moai doarp oan ‘e Slachtedyk.

Op deze site kunt u lezen wat er in Reahûs allemaal te beleven is, wat het dorpsbelang voor het dorp doet en bij wie je terecht kunt.

Het bestuur behartigt de maatschappelijke belangen voor Reahûs. Dit doen wij door initiatieven van de bewoners te ondersteunen. Daarnaast proberen wij een goede relatie te (onder)houden met de gemeente Súdwest Fryslân.

In het Reahûster Bochtwurk wat 4 keer per jaar verschijnt, worden de leden op de hoogte gehouden van de activiteiten die in het dorp georganiseerd worden. Ook staat het dorpskrantje vol met leuke verhaaltjes over (oud-) inwoners en wordt er gelegenheid gegeven aan de verenigingen en de school om informatie te delen.

Naast dorpsbelang zijn er vele commissies die zich inzetten voor de leefbaarheid van het dorp. Klik hier voor een overzicht van verenigingen.

Reahûs heeft Café de Ree maar ook een eigen dorpshuis, It Readhûs. Dit kan gebruikt worden voor diverse doeleinden. Ook beschikt het Readhûs over een “lytse byb”. Hier kunt u boeken brengen en gratis lenen. Wilt u gebruik maken van It Readhûs kunt u contact opnemen via doarpsbelang.reahus@live.nl.

Heeft u vragen aan het bestuur dan kunt u 1 van de bestuursleden persoonlijk benaderen of een email sturen naar bochtwurk@gmail.com of doarpsbelang.reahus@live.nl

Bestuur doarpsbelang:

Voorzitter: Jan Hoekstra
Secretariaat: Hellen Burger
Penningmeester: Folkert van der Werf
Beheer sportveld: Frans Bekema
Website en Bochtwurk: Miranda Hoekstra – van den Hengel

Dorpsvisie 2015-2020