Café Zânlaan

Sânleansterdyk 13a en 13b
Als de Slachtedyk (1870) verhard wordt en een houten brug over de Franekervaart in gebruik wordt genomen, maakt het verkeer steeds meer gebruik van deze route naar Bolsward.
Daarom bouwt Ruurd van den Berg in 1872 een café, kruidenierswinkel , een loods voor de fouragehandel en een stalling voor de paarden een zgn. “Doorreed”. Het Café krijgt de naam: Café Zânlaan”.

Later heeft de familie Homminga het bedrijf overgenomen. Bij de verkoop in 1929 worden Pier en Jeltje van der Zweep eigenaar van dit pand, waarbij volgens de advertentie: ‘verlof, kruidenierswinkel en handel in veevoeder” zijn inbegrepen. Van der Zweep is tevens vrachtrijder.
Na de tweede wereldoorlog wordt de handel voortgezet. Maar een week na hun 25 jarig huwelijk, op 7 mei 1950, zijn Pier en Jeltsje van der Zweep met alle kinderen naar Canada geëmigreerd.
Het café werd door de buurman , Johannes Brandsma, gekocht en omgebouwd tot woonhuis, zodat het nu twee woningen zijn: 13a en 13b