De Timmerwinkel

In 1893 bouwt timmerzoon Pieter Klazes Bootsma uit Tirns een timmerwinkel met dubbele woning aan de Slachtedyk in Reahûs. Daar woonde o.a Grietje Altenburg–Deelsma met haar dochter Jantje. Over haar gaat het volgende verhaal. Op 30 juli 1908 overleed Jantje en zij werd thuis opgebaard. Omdat Grietje ernstig ziek was, besloot ze de nacht voor de begrafenis naar het huisje vlak bij het kerkhof te gaan, om op deze manier toch de begrafenis van haar dochter te kunnen volgen. Als ontbijt nam ze een hardgekookt ei mee. Toen de begrafenisstoet op het kerkhof aankwam, werd de familie in de rouwstoet gewaarschuwd, dat ook Grietje stervende was. Moeder Grietje stierf ter plekke. Het hardgekookte ei lag er nog.
Timmerman Pieter Bootsma heeft op Reahûs veel werk aan het maken van windmolens en boerenwagens. In 1905 bouwt hij ook zijn eerste woning in Reahûs. Na 1919 werkt hij veel samen met zijn jongere broer Anne Klazes, die in Tirns timmerman was en in 1929 verbouwt hij zijn eigen dubbele woning tot een enkele.
In 1932 zetten de broers Anne en Huite Bootsma het bedrijf van Pieter voort. In de tweede helft van de jaren ’60 neemt de zoon van Huite, Tjitte Bootsma, het bedrijf over. Als hij in 1970 in dienst treedt bij zijn neven Piet en Bonnie Bootsma in Easterwierum houdt het bedrijf in Reahûs op te bestaan.