Sânleansterdyk 2

Familie van der Hoff
“Daar verscholen achter de loopstal staat de oudst bekende Friese boerderij uit het Noordzeegebied tussen Frankrijk en Polen”, aldus Paul Borghaerts onderzoeker uit Easterein. “Van deze boerderij is de nokhoogte iets lager dan de boerderijen in de omgeving. Ook is de dakhelling kleiner en is het dak platter, daarom is dit het oudst bekende in eikenhout gebouwde, nagenoeg complete bintwerk van een ‘Friese schuur’ (dekbalkgebint). Het is een dubbel gestapeld spant, waarvan alleen in de nok van de boerderij enkele grenen balkjes zitten en dat is uniek”. Zo rond 1600 werd eikenhout schaars. De boederijbouwers schakelden over op grenen hout. “Hier is alles in de origninele maatvoering bewaard gebleven”, aldus de onderzoeker. Dat maakt deze boerderij bijzonder. Voor het onderzoek naar de ouderdom van de boerderij zijn op negen verschillende plaatsen houtmonsters van het bintwerk geboord. In een Duits wetenschappelijk laboratorium zijn deze houtmonsters microscopisch onderzocht. Eén houtstaafje bevatte zelfs nog de overgang van de het hout naar de schors, de wandkant. De jaarringen wezen uit dat het gebruikte hout in het jaar 1595 in Zweden is gekapt. De schuur is daarmee de oudste Friese boerderij, hij overtreft daarmee de boerderij uit 1610 in Groningen. Archiefonderzoek bij Tresoar in Leeuwarden bevestigen deze feiten. De meeste schuren uit 1600 zijn vervangen, deze schuur heeft vierhonderd jaar schaalvergroting overleefd.