Slachtedyk

U wandelt of fietst nu op de Slachtedyk en staat in het dorp Reahûs.  
Deze dijk, ongeveer 42 km lang van Raard naar Oosterbierum, is niet als geheel aangelegd, maar is ontstaan uit een aaneenschakeling en uitbreiding van polderdijken. Het ontstaan wordt ongeveer in de tiende tot dertiende eeuw geplaatst. De eerste officiële melding van de dijk is gemaakt in 1506. Bij de watersnood van 1825 heeft de dijk voor het laatst als zeewering gefunctioneerd. Sinds 1995 heeft de dijk geen functie meer als tweede waterkering, omdat de dijk niet werd meegenomen met het op deltahoogte brengen van de Friese dijken. It Fryske Gea heeft de Slachtedijk als cultuurhistorisch monument en natuurgebied in beheer.