St. Martinus van Reahûs

Dit bijzondere beeldje is vervaardigd door een Noord-Nederlandse meester uit het midden van de 15de eeuw. Het is een eikenhouten groep met oude polychromie. De voorstelling is geheel traditioneel. Martinus snijdt met zijn zwaard een stuk van zijn mantel af, om de ongelukkige bedelaar daarmee te bedekken. De bijzonderheid is dat het paard zijn kop omwendt naar de bedelaar als had hij medelijden. St Maarten is gekleed in een blauw wambuis , een witte broek en draagt lange zwarte hozen. Daaroverheen draagt hij een rood kleed. Het is niet onmogelijk dat het beeld in Utrecht is vervaardigd. Het is na de reformatie in diverse schuilkerken van de statie Reahûs ondergebracht en nu in onze kerk te bezichtigen. Dit kunstwerk werd van 1947 tot 1952 in bruikleen gegeven aan het Aartsbisschoppelijk museum te Utrecht en was tijdens de tentoonstelling 10 jaar Frisia Catholica in het Fries museum in Leeuwarden te bewonderen. Gelukkig staat het weer in onze kerk te pronk