Sint Bonifaciusschool

De Sint Bonifaciusschool staat in het kleine dorpje Reahûs en heeft een belangrijke plaats in de dorpsgemeenschap. Ons gebouw dateert uit 1922.
In mei 2010 hebben we het gebouw na een grote verbouwing feestelijk heropend. Door de goede samenwerking tussen school, dorpshuis en dorpsbelang heeft het gebouw een multifunctioneel karakter gekregen. Buiten de schooltijden kan er gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van de school. Hierbij valt te denken aan de lokalen voor bijvoorbeeld muziekles of typcursus. De school maakt gebruik van de faciliteiten van het dorp zoals dorpshuis, speeltuin en sportveld. Naast school en dorpshuis, wordt ook door de bibliotheek en peuterspeelzaal van het gebouw gebruik gemaakt.

Het schoolgebouw is modern ingericht en aangepast aan de hedendaagse onderwijskundige uitgangspunten. We beschikken over een I.B.ruimte met een goede orthotheek.Onze kinderen beschikken allemaal over een laptop zodat we deze leermiddelen optimaal kunnen inzetten. In de lokalen zijn digi-borden geïnstalleerd. Het gebouw heeft een eigen gymzaal. In de zomer van 2011 is de speelplaats opnieuw ingericht. Het gebouw is het kloppend hart van de dorps- en de schoolgemeenschap. Wij voelen het als een maatschappelijke verplichting het platteland te dienen door de continuïteit van onze school te waarborgen. De Bisschop Möllerstichting staat garant voor een weliswaar kleine, maar een pedagogisch en didactisch kwalitatief goede school.  
De school staat in de plattelandsgemeente Littenseradiel en de leerlingen komen uit Reahûs en omliggende kleine dorpjes.

Voor meer informatie kijk op https://www.schoolreahus.nl/