Verenigingen

In Reahûs zijn vele verenigingen en commissies actief. Hier onder vindt u een overzicht:

Wij Aktief
IJsclub
Volleybal – senioren
Fries dammen
Dartclub
Klaverjassen/schutjassen
Keatsferiening Reahûs-Turns
Sint Ceciliakoor

It Rak (Reahûster activiteiten commissie) zorgt voor vele leuke evenementen voor jong en oud.

Trimclub
Jeu de boules
Toneelclub
Slach om Reahûs
….